Mistrzowie Świata w Lataniu Precyzyjnym

Mistrzowie Świata w Lataniu Rajdowym

Nieoficjalna strona internetowa Samolotowej Reprezentacji Polski

Aktualności

  • Opublikowane przez admin
  • 24/01/2021

Kalendarz imprez na rok 2021 w Sporcie Samolotowym

Już w kwiet­niu roz­pocz­nie się sezon w spo­rcie samo­lo­towym. Komi­sja Samo­lo­towa Aero­klubu Pol­skiego opra­co­wała kalen­darz na rok 2021. Pierw­szym wyda­rze­niem będą Kon­sul­ta­cje Samo­lo­towej Kadry Naro­do­wej w Lata­niu Pre­cy­zyj­nym które odbędą się w pod­czę­sto­chow­skich Rud­ni­kach 13 kwiet­nia. Dwa dni póź­niej roz­poczną się 16. Ogól­no­pol­skie Zawody Samo­lo­towe im. Wacława Wie­czorka.

Czytaj więcej...


  • Opublikowane przez admin
  • 12/08/2020

63. Samolotowe Nawigacyjne Mistrzostwa Polski Seniorów i 49. Juniorów

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami 63. Samolotowych Nawigacyjnych Mistrzostw Polski Seniorów i 49. Juniorów.

Czytaj więcej...


  • Opublikowane przez admin
  • 07/02/2019

Kalendarz imprez na rok 2019 w sporcie samolotowym

Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem imprez w sporcie samolotowym na rok 2019.

Czytaj więcej...


  • Opublikowane przez admin
  • 04/03/2018

Kalendarz imprez na rok 2018 w sporcie samolotowym

Czytaj więcej...


  • Opublikowane przez admin
  • 04/01/2018

CUMULUSY 2017 z Dywizjonem 303!

Trzecia edycja ogólnopolskiego plebiscytu na 10 najlepszych, polskich sportowców lotniczych odbędzie się w roku 100-lecia polskiego lotnictwa i będzie połączona z promocją filmu Dywizjon 303.

Czytaj więcej...


Sponsor

logo.png

 

 

Partnerzy

 

g12.png

1396070_1003258426356438_1471709043018580559_n.jpg